Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse online. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du får integritetspolicy

AVTAL OCH VILLKOR

Dessa villkor reglerar användningen av Airydress ( "Webbplatsen") av alla besökare till webbplatsen. Som sådana dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig som användare av webbplatsen ( "du" eller "användare"), och ZC Holding (HK) Limited (hädanefter ZC) och / eller dess närstående enheter (gemensamt benämnda till som "ZC", "oss", "vi" eller "vår") ( "Airydress", "webbplatsen"). Genom att använda webbplatsen godkänner du under hela din användning att följa dessa användarvillkor och eventuella tillägg eller ändringar. Därför ber vi dig att läsa dessa villkor noggrant innan du njuter av webbplatsen. Tänk på att dessa villkor inte skapar ett förtroendeförhållande mellan dig och oss.

 

Din användning av webbplatsen är också föremål för vår sekretesspolicy. Därför ber vi också se över sekretesspolicyn noggrant innan du använder webbplatsen. I händelse av att det finns någon konflikt mellan bestämmelserna i dessa Villkor och bestämmelser inom integritetspolicyn, kommer bestämmelserna i sekretesspolicyn att gälla.

 

Om du bor i ett land inom Europeiska unionen, så är dessa termer ett avtal mellan dig och ZC. Enligt detta avtal kommer varor och / eller tjänster levereras via ZC, beroende på vilken typ av betalningsmetod som används för inköp av varor och / eller tjänster. Om du bor i något annat land så ärdessa villkor är ett avtal mellan dig och ZC, och varor och / eller tjänster kommer att levereras av ZC direkt.

1. Mottagande av anvaändarvillkor och aändringar

Varje gång du använder eller får tillgång till Airydress godkänner du att vara bunden av dessa villkor, dessa ändras från tid till annan med eller utan förvarning. Dessutom, om du använder en viss tjänst eller nås av Airydress, kommer du att bli föremål för några regler eller riktlinjer som gäller för dessa tjänster, och de kommer att införlivas genom hänvisning i dessa användarvillkor. Läs igenom webbplatsens sekretesspolicy, som ingår i dessa villkor.

2. Airydress's service

Airydress och de tjänster som tillhandahålls till dig på och via Airydress tillhandahålls i ett "befintligt skick". Du samtycker till att Airydress förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tillhandahållandet av Airydress och dess tjänster, och att ta bort uppgifter som du lämnar, tillfälligt eller permanent, när som helst, utan förvarning och utan ansvar gentemot dig. Airydress kommer inte att hållas ansvariga för aktualitet, borttagning av information, underlåtenhet att lagra information, förvanskning av information eller felaktig leverans av information.

3. Ditt ansvar och registreringsskyldigheter

För att kunna använda Airydress eller vissa delar av det, kan du behöva registrera ett användarkonto på Airydress; i detta fall, samtycker du till att ge sanningsenlig information på begäran, och - om en minimiålder krävs för att få ett användarkonto - du förbinder att du är minst den ålder som krävs. Genom att registrera ett användarkonto, så uttryckligen samtycker du till webbplatsens villkor, inklusive eventuella ändringar som gjorts av Airydress som publiceras här.

4. Privat policy

Registreringsuppgifter och annan personlig information som webbplatsen kan samla omfattas av villkoren i Airydress sekretesspolicy.

5. Registrering och loäsenord

Du är ansvarig för att hemlighålla ditt lösenord, och du kommer att vara ansvarig för all användning av ditt användarkonto och / eller användarnamn, vare sig tillåtet eller ej tillåtet av dig. Du samtycker till att omedelbart meddela Airydress om eventuell otillåten användning skett av ditt användarkonto, användarnamn eller lösenord.

6. Återbetalningspolicy

Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp, kontakta oss på service@Airydress.com.

inom 14 dagar efter mottagandet för att ordna en ersättning eller återbetalning. Objektet måste vara i sitt ursprungliga skick, oanvänt, otvättad, oförändrat och oskadat med de ursprungliga bifogade taggar.

 

7. Ditt beteende

Du samtycker till att all information eller data av något slag, vare sig text, programvara, kod, musik och ljud, fotografier eller grafik, video eller annat material ( "innehåll"), görs tillgängliga offentligt eller privat, kommer att vara under den ensam ansvarig för person som tillhandahåller nämnda innehåll, eller den person vars användarkontot används. Du samtycker till att Airydress kan utsätta dig för innehåll som kan vara stötande eller kränkande. Airydress ansvarar inte för dig på något sätt för innehållet som visas på Airydress, inte heller för eventuella fel eller försummelse.

 

Genom att använda Airydress eller någon tjänst som tillhandahålls, kommer du uttryckligen överens om att:

 

(A) du inte kommer att ge något innehåll eller beter dig på något sätt som kan tolkas som: olagligt; hotfullt; skadligt; missbruk; trakasserande; stalking; skadegörande; ärekränkande; vulgär; obscen; offensiv; stötande; pornografisk; utformade för att störa eller avbryta driften av Airydress eller någon tjänst som tillhandahålls; infektera med ett virus eller annat destruktivt eller skadligt programmerings rutin; ger upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar; eller i strid med en tillämplig lokal, nationell eller internationell lag;

 

(B) du inte kommer att imitera eller förvränga din koppling till någon person eller enhet; du kommer inte att förfalska eller på annat sätt försöka dölja eller förvränga ursprunget av innehåll som tillhandahålls av dig;

 

(C) du inte kommer att samla in eller någon information om andra användare;

 

(D) du inte kommer att ge, och du kommer inte att använda innehåll eller en tjänst av Airydress i ett kommersiellt sätt, eller på något sätt som skulle innebära skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel, eller någon annan form av otillåten reklam eller handel; Du kommer inte att använda Airydress att främja eller driva någon tjänst eller innehåll utan Airydress föregående skriftligt medgivande;

 

(E) du kommer inte att ge något innehåll som kan ge upphov till Airydress hålls civilt eller straffrättsligt ansvarig, eller som kan betraktas som en kränkning av någon lokal, nationell eller internationell rätt, inklusive - men inte begränsat till - lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, patent, eller affärshemligheter.

8. Framläggande av innehåll på Airydress

Genom att tillhandahålla innehåll till Airydress:

 

(A) du samtycker till att bevilja Airydress en global, royalty-fri, evig, icke-exklusiv rätt och licens (inklusive moraliska rättigheter eller andra rättigheter som krävs.) Att använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, distribuera, utföra , främja, arkiv, översätta, och skapa härledda arbeten och sammanställningar, helt eller delvis. En sådan licens kommer att gälla när det gäller någon form, media och teknik redan kända vid tidpunkten för avsättning eller utvecklas senare;

 

(B) du garanterar och intygar att du har alla juridiska, moraliska och andra rättigheter som kan vara nödvändigt att bevilja Airydress licensen som anges i detta avsnitt 7;

 

(C) du godkaänner att Airydress har raätt (men inte skyldighet), paä gottfinnande, att vaägra att publicera, eller att ta bort, eller att blockera aätkomst till allt innehaäll som du ger, naär som helst och av vilken anledning , med eller utan foärvarning.

9. Tryckfel

Medan Airydress strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt och prisinformation, kan prissättning eller tryckfel förekomma. Airydress kan inte bekräfta priset på ett objekt förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är noterat vid ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättningen eller produktinformation skall Airydress har rätt, på eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är fel prisat, Airydress kan efter eget gottfinnande antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om sådana avbokning.

10. Prissaättning i olika valutor

Prissaättning av produkter som saäljs av Airydress bygger pa˚ siffror som beraäknats i US dollar ( US $ ) . Priserna visas i andra valutor omvandlas fra˚n amerikanska dollar enligt den mest aktuella omvandlingsfrekvens . Pa˚ grund av fluktuerande valutavaärden , priser som visas i icke - US . Valoärer av valuta pa˚ plats , andra aän pa˚ den enskilda produktsidan , kanske inte den mest aktuella . Omra˚den i den plats daär icke - US . Valoärer av valuta kan vara felaktig inkluderar , men aär inte begraänsade till , PR banderoller , reklamsidor, och information om produktkategorisidor . Det pris som visas pa˚ en enskild produktsida , oavsett valuta valo˚r , aär det aktuella priset du aär skyldig att betala till Airydress , exklusive frakt.

11. Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla Airydress och Airydress företrädare, dotterbolag, filialer, närstående, tjänstemän, chefer, anställda, agenter, oberoende entreprenörer, annonsörer, partners och co-branders från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som kan lämnas in av en tredje part, som härrör från ditt uppförande eller samband med Airydress eller tjänst, din tillhandahållande av innehåll, ditt brott mot dessa villkor, eller någon annan överträdelse av dig av rätten annan person eller part.

12. Friskrivning från garantier

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV Airydress OCH ZC HOLDING (HK) Limited tjänster eller innehåll som tillhandahålls ( "Tjänsten") ÄR PÅ EGEN RISK. TJÄNSTER OCH INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "SOM ÄR" OCH Airydress UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, VARKEN FÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

 

Airydress GER INGEN GARANTI, VARKEN INDIREKT ELLER DIREKT, ATT NÅGON DEL AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, FELFRITT, VIRUSFRI, SNABBT, SÄKERT NOGGRANN, PÅLITLIG, ELLER NÅGON KVALITET, INTER HELLER GARANTIER UNDEFÖRSTÅDD ELLER UTTRYCKLIGEN ATT NÅGOT INNEHÅLL ÄR SÄKER PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NEDLADDNING. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT VARKEN Airydress ELLER NÅGON DELTAGARE I TJÄNSTEN ERBJUDER PROFFESIONELL RÅDGIVNING AV NÅGON SORT OCH ATT EVENTUELLA RÅD ELLER ANNAN INFORMATION FÅS VIA Airydress FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ EGEN RISK OCH ATT Airydress KOMMER INTE HÅLLAS ANSVARIG PÅ NÅGOT SÄT.

 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av garantier, och vissa uttalanden i ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig när det gäller underförstådda garantier; de övriga villkor förblir verkställas trots.

13. Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SIDANS EDTIOR INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD ELLER EXEMPLARISKA SKADOR; DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER ( ÄVEN OM Airydress HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), PÅ GRUND AV (I) ANVÄNDNING AV TJÄNSTER ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTER, (II) KOSTNANDEN FÖR ATT ERHÅLLA ERSÄTTNINGSVAROR OCH / ELLER TJÄNSTER TILL FÖLJD AV NÅGON TRANSAKTION (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA DATAÖVERFÖRINGAR, (IV) UTTALANDEN AV TREDJE PART BETEENDE FRÅN TREDJE PART MED TJÄNSTER, ELLER (v) ANVDRA FRÅGOR SOM RÖR TJÄNSTER.

 

I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa sitt ansvar och därför kan sådana begränsningar inte gäller för dig.

14. Reservation av rättigheter

Airydress förbehåller sig alla Airydress rättigheter, inklusive men inte begränsat till någon och alla upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter och annan äganderätt som Airydress kan ha i fråga om Airydress, dess innehåll och varor och tjänster som kan finnas. Vid användning av Airydresss rättigheter och egendom kräver Airydress ett skriftligt medgivande. Genom att göra tjänsterna tillgängliga för dig, så kommer Airydress inte ge dig några underförstådda eller uttryckliga tillstånd eller rättigheter, och du kommer inte att ha några rättigheter att göra någon kommersiell användning av Airydress eller tillhandahållit tjänster utan Airydresss skriftliga medgivande.

15. Anmälan om intrång i upphovsrätten

Om du tror att din fastighet har använts på ett sätt som kan betraktas som ett intrång i upphovsrätten eller en kränkning av dina immateriella rättigheter , kan Airydresss upphovsrättsombud kontaktas via e-post på service@Airydress.com.

.

 

16. Skiljedom

Om parterna inte kommer att lösa tvisten inom 30 dagar efter en sådan tvist uppstår så är de eniga om att lämna en sådan tvist till Hong Kong International Arbitration Center (den "HKIAC") för skiljedom som skall utföras i enlighet med kommissionens skiljedomsförfarande som gäller vid tidpunkten för ansökan om skiljeförfarande. De skiljedomar ger ett slutgiltigt och bindande avtal för båda parter.För transaktioner i EU ska tvisten tillämpas på fransk lag.

17. Allmaänna upplysningar

(I) I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor anses strida mot lagstiftningen av en domstol med jurisdiktion över parterna så kommer nämnda bestämmelser tolkas för att återspegla de ursprungliga avsikterna hos parterna i enlighet med gällande lagstiftning, och återstoden av dessa villkor kommer att fortsätta att gälla och tillämpas; (II) Misslyckandet av endera parter att hävda någon rätt enligt dessa villkor, kommer inte att anses vara ett undantag av partiets rätt, och denna rätt kommer att förbli i full kraft och verkan; (III) Du samtycker till att varje fordran eller orsak för Airydress eller dess tjänster måste lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken uppstod, eller nämnda fordran eller orsak kommer alltid vara spärrade utan hänsyn till någon Tvärtom lagstiftning; (IV) Airydress kan överlåta Airydresss rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor; i detta fall kommer Airydress befrias från eventuella ytterligare skyldigheter.

18. Företagsinformation

ZC (FR) Limited som behandlingsenhet för transaktioner från EU och ZC Holding (HK) Limited för resten.
 
ZC Holding (HK) Limited :  2 / F, DAH SING LIFE BLDG, 99-105 DES voeux VÄG C, Central, Hongkong (observera att INTE är en returadress .)
 
ZC (FR) Begränsat : 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS (Observera att det INTE är en returadress.)
0

Logga in med Facebook

Du har loggat in på Facebook och kan nu logga in på Airydress.

logga in på Airydress, vänligen vänta ...

Mejlbox-koppling

Ditt konto behöver en e-postkoppling.

Logga in med Google

Du har loggat in på Google och kan nu logga in på Airydress.

logga in på Airydress, vänligen vänta ...

*Födelsedag(för en speciell present):
REGISTRERA &
5% RABATT
  • *Födelsedag(för en speciell present):
Har du redan ett konto?  Logga In